TERESA

Jeg begynte til mentorforløp hos Line januar 2016, fordi jeg var i krise i forholdet til min datter og min samboer. Der var også en rekke andre problemer, men familien var den viktigste årsaken til at jeg startet. Jeg hadde fulgt Line på facebook et stykke tid, og kunne på et tidspunkt merke at nå var jeg klar.

Det var en litt større investering for meg fordi jeg ikke bor i Danmark, og derfor skulle bekoste reise og overnatting i 6 helger i tillegg til kursavgift. Men jeg visste intuitivt at det var verdt det. Og jeg har ikke angret et sekund.

Det har vært, og er fremdeles, en utrolig spennende reise. Der er mange lag som skal vendes og skrelles av. Dette er mønstre som har bygget seg opp gjennom minst 35 år, så det lar seg ikke vende umiddelbart, men samtidig har jeg fra dag 1 kunnet merke endring og bedring.

Der var mye konflikter mellom meg og min datter fra hun ble ca 4-5 år. Hun var så vred på meg, sa at hun hatet meg og ville stadig rømme. Jeg visste selvfølgelig at hun elsket meg, men jeg følte at vi var kommet ut i et feil spor. Jeg var bare trett og det var ingen glede i livet mitt. Forholdet til min samboer var også dårlig. Vi skændtes mye og var uenige ift å oppdra min datter. Jeg tenkte ofte på at vi ikke kunne leve sammen lenger, og at jeg måske burde bryte ut.

Etter at jeg begynte hos Line, kom der fort mer ro på. Jeg etablerte et større bilde ift å forstå meg selv og mine omgivelser. Ikke minst å begynne å øve meg i å merke meg selv, lytte til meg selv og gi uttrykk for det jeg merket. Dette har kanskje vært mitt største problem i livet, som jeg ikke en gang har vært klar over. Jeg vokste opp i et hjem hvor det å lytte til seg selv ikke ble veldig verdsatt. Det var felleskapet og andres behov, en først og fremst skulle orientere seg ut fra. Og når jeg selv fikk barn gjorde jeg selvsagt alt for min datter, samtidig som hun etter en stund gjorde kraftig opprør fordi jeg ikke lyttet til meg selv. Heldigvis og takk for det.

Etter mentorførløpet har jeg fortsatt med jevnlige samtaler med Line på Skype. Det fungerer fantastisk bra. Jeg skriver til henne på mail i forkant, og forteller om hva som fyller hos meg og hva jeg trenger input på. Det er helt utrolig hvordan jeg føler meg etter at vi har talt igjennom ting. Line er fantastisk til å vende det hele. Hun har en enorm intuisjon og forstår umiddelbart hvor du er, samtidig som hun på en kjærlig måte klarer å få deg til å se hvor i deg selv skoen trykker og vende det hele slik at lettheten og energien vender tilbake. Etter at relasjonen til min datter og samboer ble bedre, begynte vi også å arbeide med andre ting. Hun har lost meg igjennom forløsning av traumer ift yrke og utdannelse, stress og konflikter med kunder, søskende, kropp mm.

Jeg har prøvd mye i mitt liv, men aldri opplevet en så autentisk, kjærlig, frisk og ofte overraskende tilnærming, som Line har. Det er faktisk helt spesielt.

Jeg har fremdeles mer å arbeide på ift å virkelig skru opp for gleden, få inn mer pasjon og livsutfoldelse mm. Jeg arbeider også mer på forholdet til min samboer og til mitt arbeid.
Men det beveger seg stadig i riktig retning.

Tusen takk, Line. Du er helt unik. Jeg kan varmt anbefale Line til alle som trenger til kjærlig input og mer glede i familielivet. Og livet i det hele tatt.
*:-* kyss
Teresa

GÅ TILBAGE TIL DET SIGER MINE KUNDER